Czujnik ciśnienia

 • Czujnik ciśnienia 770113205

  Czujnik ciśnienia 770113205

 • Połączenia elektryczne

  Połączenia elektryczne

 • Schemat ideowy

  Schemat ideowy

 • Czujnik ciśnienia F%R

  Czujnik ciśnienia F%R

Czujnik ciśnienia

 
Czujnik ciśnienia ma za zadanie dostarczać do komputera silnika danych o aktualnym ciśnieniu w listwie wtryskowej. Poprawność działania czujnika ma zasadnicze znaczenie dla poprawnej pracy silnika.
 
Czujnik jest jednym z najmniej zawodnych elementów układu paliwowego i bez potrzeby lepiej go nie ruszać. Czujnik zasilany jest napięciem 5V i w zależności od ciśnienia napięcie na wyjściu zmienia się od 0,5 do 3,2V. Napięcie 0,5V występuje przy braku ciśnienia lub przy bardzo niskim ciśnieniu (5bar z pompy wstępnej). Wraz ze wzrostem ciśnienia napięcie rośnie i przy ok 3,5V ciśnienie wynosi krytyczne dla silnika 120bar. W warunkach prawidłowej pracy nie powinno spadać poniżej 2,2V i przekraczać do 3V w zależności od obrotów silnika i obciążenia co odpowiada ciśnieniu 60-90bar. Po rozgrzaniu na biegu jałowym wynosi ok 2,6V, napięcie to może być także niższe i zależy to od wersji oprogramowania silnika. Modele z pierwszych lat produkcji miały niższe ciśnienie biegu jałowego i potem kolejne wersje miały coraz wyższe. 
Metoda jest dość orientacyjna, ale pozwala na wstępną diagnozę bez użycia komputera. Numer czujnika ciśnienia to 7700113205.

W razie uszkodzenia czujnika ciśnienia silnika przeważnie nie da się uruchomić (Megane) lub daje się uruchomić (Laguna) lecz od razu wchodzi w tryb awaryjny z ogranicznikiem do 3000 obr/min. oraz pojawia się [injection fault]. Przy uszkodzonym czujniku najczęściej  komputer wyświetla ciśnienie ok. 170 bar. Nie należy zdejmować wtyczki z czujnika i regulatora przy pracującym silniku, gdyż może to spowodować zablokowanie funkcji aktywnej regulacji ciśnienia
 
 
 
 
 

Demontaż i montaż czujnika

 
Bardzo ważne ! Czujnik ciśnienia można demontować wyłącznie na zimnym silniku. Na wszelki wypadek należy mieć także w pobliżu gaśnicę. Próba wyjęcia na rozgrzanym silniku może doprowadzić do pożaru. Paliwo jest pod wysokim ciśnieniem i o temperaturze ok. 100°C. Rozszczelnienie takiego układu prowadzi do natychmiastowego wrzenia benzyny i wyrzucenia jej na zewnątrz, co może spowodować zapłon i eksplozję oparów lub poparzenie.

Kluczem nasadowym [27] należy odkręcić czujnik. W przypadku braku takiego klucza należy wyjąć regulator i odkręcić czujnik kluczem płaskim. Mimo dużej średnicy klucza zawór przykręcany jest dość niskim momentem obrotowym, gdyż posiada drobny gwint i jest wkręcany w aluminiową listwę. Bez potrzeby nie należy odkręcać czujnika, gdyż łatwo zerwać gwint w listwie.
 
Absolutnie nie wolno odkręcać czujnika chwytając za plastikowe gniazdo,  bardzo łatwo je ułamać lub przekręcić względem obudowy, następuje wtedy zerwanie delikatnej taśmy łączącej. 


Budowa czujnika


Wygląd wnętrza czujnika ciśnienia, sensor piezoelektryczny znajduje się pod płytką elektroniki
Sensor jest zabezpieczony układem MLX12106E i przez to jest odporny na zwarcie wyprowadzeń, podłączenie wyższego niż 5V napięcia (max 14V) oraz zmianę biegunowości. Dzięki takiej konstrukcji układ jest praktycznie bezawaryjny. Zakres pracy od -40C do 150C
 
 

Schemat czujnika

 
Schemat podłączenia czujnika ciśnienia do komputera Sirius 35 (Laguna II). Oznaczenie Y to środkowe gniazdo komputera.
W przypadku błędnego wskazania ciśnienia (ponad 170 bar lub poniżej zera) konieczne jest sprawdzenie poprawnego połączenia czujnika z komputerem. 

Czujnik ciśnienia F5R Team

 
Czujnik ciśnienia F5R Team. Jest to czujnik indukcyjny o nieporównywalnie większej trwałości i niezawodności niż oryginalne czujniki piezoelektryczne. Oznaczenie czujnika UE116120PL. 


Uszkodzony czujnik nie nadaje się do naprawy i należy go wymienić na nowy lub na sprawny pochodzący z demontażu.
Script logo