Pompa wysokiego ciśnienia

  • wórki z pompy

    wórki z pompy

  • pompa F5R

    pompa F5R

Pompa wysokiego ciśnienia

 
    Pompa wysokiego ciśnienia jest zasilana paliwem o ciśnieniu ok 4,5 bar i wytwarza na wyjściu ciśnienie do 125 bar. Ponieważ benzyna nie ma właściwości smarnych pompa pracuje niejako "na sucho" więc konstrukcja i dobór materiałów ma ogromne znacznie dla bezawaryjnej pracy. Bardzo duże znaczenie ma także jakość paliwa, gdyż nawet śladowa zawartość siarki lub innych podobnych związków tworzy wewnątrz rdzawy osad, który działa niczym papier ścierny na elementy ruchome pompy. Dlatego zalecane jest stosowanie najczystszego paliwo (może to być zarówno E95 jak i E98). Niestety niskiej jakości paliwo dostępne na naszym rynku powoduje że po kilkudziesięciu tysiącach kilometrów zaczyna spadać wydajność pompy oraz pojawia się w filtrze przed listwą czarny osad świadczący o zużyciu się wewnętrznych elementów.  

    Częstym przypadkiem uszkodzenia pompy jest także pęknięcie sprężynki zaworu sekcji tłoczącej. W przypadku uszkodzenia jednej sekcji silnik zapala i da się jeździć, ale występuje problem przy obciążeniu silnika gdy komputer chce podnieść ciśnienie w listwie do 90 bar. 


   Często pojawia się też piszczenie w okolicach pompy świadczące o intensywnym tarciu ślizgaczy sekcji tłoczących. W takim wypadku należy natychmiast dolać do paliwa mixolu w proporcji 1:100. Jeżdżenie z piszczącą pompą spowoduje jej błyskawiczne zużycie.

    Pompy wysokiego ciśnienia także można regenerować. Koszt regeneracji jest uzależniony od stopnia uszkodzenia lecz w przypadku zużycia pompy regeneracja jest nieopłacalna. W celu przedłużenia żywotności pompy zalecane jest okresowe dodawanie środków czyszczących do paliwa oraz dodawanie niewielkich ilości Mixolu (1:200-300) do każdego tankowania. 
 
    Wydajność pompy można sprawdzić w warunkach drogowych. Na 3 biegu przy ok. 1500 obr/min należy wcisnąć pedał gazu do oporu. Silnik powinien równomiernie ciągnąć do 6500 obr/min. Jeśli w okolicach 3500 obr/min pojawi się wyczuwalny spadek mocy, szarpanie czy włączenie trybu awaryjnego to znaczy że pompa wysokiego ciśnienia ma prawdopodobnie obniżoną wydajność. 
 

Demontaż i montaż pompy

 
Bardzo ważne !
    Pompę wysokiego ciśnienia można demontować wyłącznie na zimnym silniku. Na wszelki wypadek należy mieć także w pobliżu gaśnicę. Próba wyjęcia na rozgrzanym silniku może doprowadzić do pożaru. Paliwo jest pod wysokim ciśnieniem i o temperaturze ok. 100°C. Rozszczelnienie takiego układu prowadzi do natychmiastowego wrzenia benzyny i wyrzucenia jej na zewnątrz, co może spowodować zapłon i eksplozję oparów lub poparzenie.

    Zdjąć szybkozłączkę zasilającego przewodu paliwowego i odkręcić stalowy przewód łączący pompę z listwą kluczem [17]. Najlepiej przytrzymać kluczem [15] króciec wystający z pompy, gdyż przeważnie on jako pierwszy zaczyna się odkręcać i następuje skręcanie przewodu paliwowego. Następnie odkręcić trzy śruby [10] mocujące pompę do korpusu głowicy. Pompa powinna lekko wysunąć się z głowicy. W końcówce listwy wtryskowej znajduje się redukcja, którą można przy okazji także odkręcić. Pod nią znajduje się siatkowy filtr paliwa. Uważnie obejrzeć czy nie ma na nim czarnego osadu lub w ekstremalnych wypadkach nawet wiórków. Osad ten świadczy o zużyciu się ślizgów tłoczków sekcji i najprawdopodobniej pompa nadaje się do regeneracji lub wymiany. 
 

    Szczelność układu ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej pracy silnika i bezpieczeństwa. Dlatego też wszystkie operacje wykonujesz na własne ryzyko.  
 

Uszkodzenia pompy

 
Uszkodzenia pompy wysokiego ciśnienia można podzielić na dwie przyczyny: pierwsza to naturalne zużycie mechaniczne, występuje po 180-200 tys.km. Na skutek tarcia prowadnic tłoczków nieodwracalnie tracą one szczelność i pompa traci swoje parametry nie osiągając odpowiedniego ciśnienia. Zużycie jest także często widoczne w postaci czarnego osadu lub nawet wiórów w filtrze na wejściu do listwy wtryskowej. W przypadku zużycia pompę należy wymienić na sprawną. Trwałość pompy zależy od czystości paliwa i wynosi od 180 tys.km do prawie 250 tys.km gdy samochód jeździł na zachodnim paliwie. W naszych warunkach zalecane jest w Lagunie założenie dodatkowego filtra na przewodzie paliwowym gdy istniejące siatkowe nie zapewniają odpowiedniej czystości paliwa.
    
 Drugim przypadkiem jest uszkodzenie sekcji tłoczącej. Polega na pęknięciu jednej ze sprężynek zaworków. Pompa z uszkodzonym dolnym zaworkiem ma obniżoną wydajność co objawia się szarpaniem lub przechodzeniem w tryb awaryjny przy silnym obciążeniu silnika np. podczas przyspieszania. W przypadku uszkodzenia górnego zaworku pompa nie jest w stanie wytworzyć  ciśnienia i praca silnika jest praktycznie niemożliwa. W takim przypadku pompę można naprawić wymieniając uszkodzoną sekcję na sprawną. W przypadku uszkodzenie dwóch sekcji naprawa jest uzależniona od stanu zużycia i przy obecnych cenach nowych pomp jest praktycznie nieopłacalna.
Króciec listwy wtryskowej po wyjęciu filtra siatkowego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pompa F5R

 
Obecnie są dostępne do silników idE pompy wysokiego ciśnienia F5R. Są to zamienniki oryginalnych pomp Renault które nie są już dostępne na rynku.
Script logo